Tất cả
  • Thời trang - Mỹ phẩm
  • Điện tử, Điện lạnh, Gia dụng
  • Mẹ và Bé
  • Hoa tươi, Quà tặng, Đồ chơi
  • Viễn thông, Tin học, KTS
  • Bất động sản
  • Việc làm, Tuyển sinh
  • Ô tô, Xe máy
  • Dịch vụ Du lịch
  • Dịch vụ khác

Lưu ký chứng khoán, ký gửi chứng khoán và rút chứng khoán

Thời gian đăng

04:01 | 14/01/2020

Ngày hết hạn

13/04/2020

Lượt xem

31

Mã tin

23317

Lưu ký chứng khoán, ký gửi chứng khoán và rút chứng khoán

Theo quy định của luật chứng khoán 2006, lưu ký chứng khoán, ký gửi chứng khoán và rút chứng khoán là các hoạt động hỗ trợ việc giao dịch chứng khoán diễn ra một cách thuận lợi và an toàn nhất. Có thể tìm hiểu về các hoạt động như sau:

Lưu ký chứng khoán:

Là việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng và giúp khách hàng thực hiện quyền của mình đối với chứng khoán.

Ý nghĩa: Đảm bảo tính thanh toán các giao dịch, theo dõi biến động trên số dư tài khoản chứng khoán của khách hàng và thành viên lưu ký và là cơ sở cho việc hực hiện quyền lợi của người sở hữu chứng khoán.

Điều 23. Nguyên tắc lưu ký chứng khoán

1. Việc lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSD được thực hiện theo nguyên tắc: khách hàng lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSD.

2. Thành viên lưu ký nhận lưu ký các chứng khoán của khách hàng với tư cách là người được khách hàng ủy quyền thực hiện các nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Để lưu ký chứng khoán, khách hàng phải ký hợp đồng mở tài khoản lưu ký chứng khoán với thành viên lưu ký.

3. VSD nhận tái lưu ký chứng khoán từ các thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp. Để tái lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán đứng tên thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD

Nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản lưu ký chứng khoán tại mỗi thành viên lưu ký.Nếu nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài thì chỉ được mở tài khoản lưu ký chứng khoán sau hi đã đăng ký mã số giao dịch chứng khoán.

Các chứng khoán được phép lưu ký hoặc tái lưu ký bao gồm: các loại cổ phiếu, trái phiếu, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và các loại chứng khoán khác được niêm yết tại SGDCK. Việc lưu ký chứng khoán chỉ được thực hiện đối với các chứng khoán đã hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký. Chứng khoán lưu ký tại VSD là tài sản thuộc sở hữu của khách hàng, được quản lý tách biệt với tài sản của VSD.

Ngoài ra hoạt động lưu ký chứng khoán còn bao gồm trách nhiệm của tổ chức lưu ký giúp khách hàng của mình thực hiện quyền của họ đối với chứng khoán như quyền biểu quyết, quyền mua cổ phiếu, quyền chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi nhận cổ tức,… 

Ký gửi chứng khoán:

Việc ký gửi chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng vào VSD được thực hiện thông qua các thành viên lưu ký. Sau đó các thành viên lưu ký tái lưu ký số tài khoản quý khách gửi vào VSD

Tính đến thời điểm hiện tại, các loại cổ phiếu và trái phiếu lưu ký tại VSD vẫn hạn chế. Nguyên nhân dẫn đến việc này là trước hết là do thói quen nắm giữ chứng chỉ vật chất trong dân cư. Thứ hai là do một số người nắm giữ chứng khoán chưa có như cầu về giao dịch, chuyển nhượng mà vẫn tự mình nắm giữ các chứng chỉ chứng khoán. Thứ ba là họ chưa tin tưởng vào những lợi ích do việc lưu ký đem lại.

 Rút chứng khoán:

Cũng được thực hiện thông qua thành viên lưu ký tại VSD. Khách hàng được rút chứng khoán trong phạm vi số lượng chứng khoán sở hữu trên các tài khoản lưu ký, trừ các chứng khoán đang bị giam giữ, phong tỏa. Trong thời gian chờ rút, các chứng khoán được yêu cầu rút sẽ được quản lý tách biệt, không được chuyển nhượng hay chuyển khoản.

 

>>>> Xem thêm: Tìm hiểu về thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần